601 754 472 | 601 808 824 biuro@eksi.pl

ZESPÓŁ

Nasz zespół liczący kilkanaście osób umożliwia kompleksową obsługę wielu procesów w tym samym czasie. Stworzyliśmy miejsce dla współpracy interdyscyplinarnych grup konsultantów i doradców z różnych branż i obszarów działalności w celu zapewnienia naszym klientom rozwiązań na najwyższym poziomie kompleksowości i merytoryki.

Realizując projekty współpracujemy ze sprawdzonymi kancelariami prawnymi, biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami majątkowymi oraz doradcami restrukturyzacyjnymi. Wspólnym mianownikiem zespołu jest duże doświadczenie merytoryczne oraz doskonałe zrozumienie biznesu..