601 754 472 | 601 808 824 biuro@eksi.pl

Sektor zbrojeniowy

Konsultanci EKSI Finance są jednymi z bardzo nielicznych doradców którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorstw branży zbrojeniowej w Polsce. Konsultanci EKSI są autorami pierwszej koncepcji konsolidacji spółek w przemyśle zbrojeniowym w Polsce, która zapoczątkowała przemiany w tym sektorze.

Rynek przemysłu zbrojeniowego w Polsce obejmuje ok. 100 firm wytwarzających wyroby, usługi lub zajmujących się handlem dla potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa oraz drugie tyle kooperujących przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te znaczącą różnią się profilem produkcji oraz wielkością (od bardzo małych firm rodzinnych o obrotach rzędu kilku milionów złotych do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, holdingu, który w 2020 roku osiągnął przychody prawie 6 mld złotych). Większość wspomnianych firm to przedsiębiorstwa produkcyjne, część z nich prowadzi działalność usługową (remontową lub mieszaną z produkcyjną). Kilka spółek prowadzi wyłącznie działalność handlową. W ramach wymienionych podmiotów działają również ośrodki badawczo-rozwojowe oraz instytuty naukowe. W ciągu ostatnich lat wrosła rola przedsiębiorstw prywatnych, z których część stała się strategicznymi partnerami zarówno dla spółek PGZ, jak również bezpośrednio dla SZ RP.

Kluczowy podmiot branży – Grupa PGZ obejmuje ponad 50 spółek działających na rzecz wszystkich rodzajów wojsk RP. Oprócz bieżącego zaopatrzenia w broń i uzbrojenie, PGZ prowadzi szereg programów rozwojowych i modernizacyjnych, wpisując się w strategię obronności RP. Niezależnie od tego, holding ten cały czas boryka się z problemami wynikającymi często z historii wchodzących w jego skład zakładów, których historia sięga nierzadko okresu międzywojennego. Największym wyzwaniem w ramach PGZ pozostaje dokończenie reorganizacji grupy kapitałowej oraz poprawa kondycji przedsiębiorstw poprzez rozwój nowych technologii i współpracę z ośrodkami naukowymi.

Szansą na szybką modernizację polskiego przemysłu zbrojeniowego pozostają międzynarodowe programy zbrojeniowe, w których PGZ powinien uczestniczyć zarówno jako potencjalny producent/dostawca, ale także jako podmiot odpowiedzialny za tworzenie nowych rozwiązań technicznych i nowych technologii.