601 754 472 | 601 808 824 biuro@eksi.pl

OUTSOURCING

Outsourcing jako forma organizacji wydzielonego obszaru usług przeżywa na polskim rynku, wraz z cyklami koniunkturalnymi, fale gwałtownego wzrostu zainteresowania. Przez jednych jest traktowana jak biznesowa moda, przez innych źródło generowania dodatkowej wartości przedsiębiorstwa.

EKSI Consulting wychodzi naprzeciw niszowym potrzebom outsourcingowym mając unikatowe doświadczenie w tym zakresie. Na potrzeby globalnej korporacji świadczymy usługi zarządzania bazą dokumentacyjną związaną procesami produkcyjnymi. Obsługa polega na pracy w środowisku programowym klienta oraz pełnieniu roli zewnętrznego agenta pozostającego w stałym kontakcie z dostawcami klienta na całym świecie.

Baza, która jest obsługiwana przez konsultantów EKSI obejmuje ponad 150 tys. dokumentów. W związku z profilem działalności naszego klienta (tzw. „farmaceutyczne” standardy jakości w zakresie produkcji) baza ta, stanowi kluczowy element zarządzania produkcją i ryzykiem bieżącej działalności. Nasi konsultanci w trybie ciągłym monitorują jakość, poprawność i aktualność dostarczanych przez dostawców surowców dokumentów, prowadząc proces ciągłej aktualizacji.

Na bazie pozyskanego doświadczenia oferujemy możliwość zbudowania zespołu „szytego na miarę”, który zostanie przygotowany do świadczenia konkretnej, niszowej usługi na rzecz naszych klientów, dzięki czemu zostaną oni odciążeni i będą mogli skupić się na rozwoju core businessu.