601 754 472 | 601 808 824 biuro@eksi.pl

KIM JESTEŚMY?

Jako grupa doradców działamy od 16 lat, wspierając polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa w działaniach ukierunkowanych na rozwój, wzrost wartości oraz konkurencyjności funkcjonowania na rynku.

Realizujemy projekty w zakresie doradztwa finansowego oraz strategicznego w procesach inwestycyjnych, export finance, fuzji i przejęć oraz organizacji finansowania działalności biznesowej i rozwojowej. Doradzamy przy transakcjach sprzedaży i przejęć przedsiębiorstw, corporate finance, pozyskujemy środki dla finansowania inwestycji w kraju i za granicą, współdziałamy z firmami w procesach formułowania strategii i wdrażania zmian.

Spółka została powołana przez sześciu specjalistów (eksi – z gr. sześć, sześciu) posiadających wieloletnią praktykę w prowadzeniu licznych i zróżnicowanych projektów biznesowych
i doradczych na rzecz przedsiębiorstw, instytucji, a także osób prywatnych.

Jako cel postawiliśmy sobie doradzanie najbardziej wymagającym Klientom i dostosowywanie sugerowanych rozwiązań do ich konkretnych potrzeb. Umożliwia to nasza znajomość specyfiki funkcjonowania istniejących gałęzi biznesu.

CO ROBILIŚMY i GDZIE DZIAŁAMY

Działając ponad 16 lat na rynku zrealizowaliśmy ponad 900 projektów doradczych, przeprowadziliśmy ponad 80 transakcji o łącznej wartości 1,5 mld PLN, zorganizowaliśmy finansowanie na inwestycje o łącznej wartości 900 mln PLN w 10 Krajach Europy, Azji i Afryki. Naszymi klientami było i jest ponad 180 przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych, inwestorów i samorządów, w tym 40 to podmioty i inwestorzy zagraniczni.

Władze spółki

Waldemar Przybyła

Waldemar Przybyła

Prezes Zarządu, Wspólnik EKSI Finance Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Zarządzanie i Marketing w zakresie Ekonomiki Przemysłu i Polityki Przemysłowej, specjalizacja – Inwestycje Kapitałowe. Studia ukończył w roku 1994.
W latach 1997-2005 certyfikowany doradca ds. zarządzania (CMC).

Od 1991 roku pracujący w branży doradczej. W latach 1991-1993 współpracujący z firmą W.Frąckowiak i Wspólnicy (F5 Consulting) z Poznania. Współtwórca i współwłaściciel spółki doradczej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z Poznania (notowanej na GPW), w latach 1993-2006 konsultant, Dyrektor odpowiedzialny za funkcjonowanie i rozwój obszaru doradztwa finansowego i biznesowego, w latach 2001-2005 Wiceprezes

Zarządu Spółki, w latach 2005-2006 Prokurent. Wykładowca na wielu konferencjach i sympozjach. Od 2007 r. Prezes Zarządu EKSI Consulting Sp. z o.o.(aktualnie Eksi Finance Sp. z o.o.). Ekspert w dziedzinie wycen, fuzji i przejęć oraz doradztwa w transakcjach kupna/sprzedaży i prywatyzacji podmiotów. Doradca Ministra Skarbu Państwa, Ministra Zdrowia oraz przedstawicieli samorządów w licznych projektach kapitałowych i restrukturyzacyjnych.

Doradca Zarządów wielu spółek w obszarze konsultingu finansowego i rynku kapitałowego. Autor i współautor ponad 300 ekspertyz, opinii i analiz dotyczących problematyki finansowej dla firm z szeregu branż, w tym szczególnie branży energetycznej, przemysłu oraz transportu i komunikacji.

Specjalizuje się w finansowaniu i prowadzeniu dużych projektów inwestycyjnych, export finance oraz transakcjach kapitałowych.

Marek Machnicki

Marek Machnicki

Wiceprezes Zarządu, Wspólnik EKSI Finance Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Kierunek Stosunki Międzynarodowe oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Strategicznego i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studia ukończył w 1999 roku.

Od 1997 roku pracuje w branży doradztwa finansowego.
W latach 1997-1999 pracował w Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX S.A. na stanowisku doradcy Zarządu Spółki w procesie wprowadzenia akcji Spółki na CETO S.A. oraz GPW w Warszawie S.A.

Od 1999 do 2006 roku związany ze spółką konsultingową Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. W latach 1999-2001 jako konsultant, 2001-2005 – Wicedyrektor Departamentu Fuzji i Przejęć, od połowy 2005 roku Dyrektor Departamentu Doradztwa Finansowego.

Od 2007 roku Wiceprezes EKSI Consulting Sp. z o.o. (obecnie Eksi Finance Sp. z o.o.). Podczas pracy zawodowej kierował i brał udział w wielu projektach z zakresu doradztwa finansowego.

Odpowiedzialny za procesy fuzji i przejęć na polskim rynku, na zlecenie inwestorów polskich i zagranicznych, w tym badań typu „due diligence”, wycen oraz negocjacji.

Ponadto odpowiedzialny za procesy pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw (IPO, kredyty inwestycyjne, fundusze unijne).

Kierował oraz uczestniczył w kilkudziesięciu projektach doradczych w wyżej wymienionym zakresie dla wielu polskich i zagranicznych firm, a także dla Ministerstwa Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Specjalizuje się w problematyce transformacji przedsiębiorstw, procesach fuzji i przejęć, budowania strategii przedsiębiorstw oraz wsparcia jednostek samorządów lokalnych.

Nasz zespół

Nasz zespół liczący kilkanaście osób umożliwia kompleksową obsługę wielu procesów w tym samym czasie. Stworzyliśmy miejsce dla współpracy interdyscyplinarnych grup konsultantów i doradców z różnych branż i obszarów działalności w celu zapewnienia naszym klientom rozwiązań na najwyższym poziomie kompleksowości i merytoryki.

Realizując projekty współpracujemy ze sprawdzonymi kancelariami prawnymi, biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami majątkowymi oraz doradcami restrukturyzacyjnymi. Wspólnym mianownikiem zespołu jest duże doświadczenie merytoryczne oraz doskonałe zrozumienie biznesu.