601 754 472 | 601 808 824 biuro@eksi.pl

EKSPORT FINANCE

Wsparcie polskich eksporterów

Obserwując rosnące obroty na międzynarodowym rynku dóbr i usług inwestycyjnych, szczególnie obecne na rynkach wschodnich, EKSI Finance rozwinęło i z powodzeniem świadczy kompleksowe usługi doradcze wspierające polskich eksporterów w zakresie organizacji i realizacji kontraktów eksportowych i inwestycji bezpośrednich, w tym m.in. poprzez organizację ich finansowania. Projekty realizowane przez EKSI Finance w zakresie export finance mają charakter inwestycyjny i dotyczą przede wszystkim:

    • Budowy/modernizacji obiektów przemysłowych np.: cukrownie, zakłady obróbki drewna, magazyny zboża itp.,
    • Budowy/modernizacji zakładów energetycznych m.in. energetyka konwencjonalna (węglowa), odnawialna – wiatrowa, wodna, biomasowa i fotowoltaiczna itp.,
    • Budowy/modernizacji nieruchomości komercyjnych – centra handlowo-biurowe, parki handlowe, hotele, centra logistyczne itp.

Organizowane przez Eksi Finance finansowanie oferowane jest przez polski Bank bezpośrednio zagranicznemu Inwestorowi (zwykle SPV – Special Purpose Vehicle) lub Zagranicznemu Bankowi w celu sfinansowania indywidualnego kontraktu eksportowego. Linia kredytowa kupującego to bardzo wygodny sposób na sfinansowanie transakcji eksport/import. Umożliwia on eksporterom otrzymanie płatności za dostarczone towary i wykonane usługi natychmiast po przedstawieniu dokumentów bankowi finansującemu, potwierdzających całkowite lub częściowe wykonanie kontraktu. Z drugiej strony umożliwia importerom (inwestorom) uzyskanie po konkurencyjnych cenach, długoterminowego finansowania (do 10-14 lat spłaty w zależności od charakteru inwestycji) swoich potrzeb kapitałowych. Całkowita wartość kredytu jest ubezpieczona w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE SA.

Doradcy EKSI Consulting konsultowali projekty typu project finance przekraczające 700 mln EUR. Większość z nich była prowadzona w ramach programu finansowania „Buyer’s Credit” i obejmowała tereny m.in. Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Węgier i Tajlandii, Kazachstanu, Mongolii, Turcji, Gruzji, Mołdawii, Grecji oraz Ghany.