601 754 472 | 601 808 824 biuro@eksi.pl

AktualnośCi

Nowa transakcja na rynku OZE

Styczeń 2022
Doradcy Eksi Finance z sukcesem zakończyli proces nabycia dla jednego z kluczowych międzynarodowego funduszu inwestycyjnego branży

read more