601 754 472 | 601 808 824 biuro@eksi.pl

Innowacje

Bycie konkurencyjnym jest podstawą egzystencji i rozwoju współczesnego biznesu. Co więcej, ze względu na bardzo dynamiczne otoczenie ekonomiczne czy technologiczne konkurencyjność przestała być cechą trwałą. To powoduje, że kluczowym jest dążenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej jako warunku sine qua non sukcesu rynkowego.

W zależności od obszaru i modelu funkcjonowania przewaga konkurencyjna może być budowana na wielu polach: organizacyjnym, finansowym, technicznym czy technologicznym. Niezależnie jednak od tego, gdzie szukamy źródeł przewagi, jednym z najistotniejszych nośników ukrytych w procesach ciągłych zmian doskonalących przedsiębiorstwa i ich produkty jest INNOWACJA. To ona powoduje, że np. w wymiarze materialnym mogą powstawać nowe produkty o lepszych cechach funkcjonalnych dla klientów, czy niższych kosztach produkcji. W wymiarze niematerialnym innowacją może być nowy sposób organizacji części lub całości przedsiębiorstwa efektywniej wykorzystujący posiadane zasoby.

Niezależnie od tego w jaki sposób zdefiniujemy innowację, czy też jaki wymiar ona przyjmie, wdrożenie innowacji jest zazwyczaj procesem angażującym znaczne środki finansowe (szczególnie jeśli mówimy np. o nowych technologiach produkcji i/lub nowych produktach) i zaangażowanie członków organizacji. Niesie ze sobą również ryzyko podobne ryzyku ponoszonemu przez wszystkich pionierów w swoich dziedzinach.

EKSI Finance, mając okazję obserwować i uczestniczyć w wielu procesach dynamicznego rozwoju opartego o innowacje (np. w branży energetycznej, przemyśle czy branży zbrojeniowej), chętnie podzieli się ze swoimi klientami zdobytym doświadczeniem w zakresie:

  •  planowania i kształtowania samego procesu wdrożenia innowacji,
  •  opracowania business case’u, czy wstępnej analizy wykonalności/opłacalności dla wdrożenia rozwiązań innowacyjnych,
  •  pozyskania środków finansowych z różnych źródeł.