601 754 472 | 601 808 824 biuro@eksi.pl

Finansowanie projektów inwestycyjnych na rynkach zagranicznych (export finance)

Waldemar przybyła

Waldemar przybyła

Opiekun produktu

Tel. +48 61 640 37 72
Tel: +48 601 754 472
E-mail: waldemar.przybyla@eksi.pl

Export Finance – wsparcie polskich eksporterów

Eksi Finance – doradca na rynku projektów export finance…
Obserwując rosnące obroty na międzynarodowym rynku dóbr i usług inwestycyjnych, szczególnie obecne na rynkach wschodnich, EKSI Finance rozwinęło i z powodzeniem świadczy kompleksowe usługi doradcze wspierające polskich eksporterów w zakresie organizacji i realizacji kontraktów eksportowych i inwestycji bezpośrednich, w tym m.in. poprzez organizację ich finansowania. Projekty realizowane przez EKSI Finance w zakresie export finance mają charakter inwestycyjny i dotyczą przede wszystkim:

 • Budowy/modernizacji obiektów przemysłowych np.: cukrownie, zakłady obróbki drewna, magazyny zboża itp.
 • Budowy/modernizacji zakładów energetycznych m.in. energetyka konwencjonalna (węglowa), odnawialna – wiatrowa, wodna, biomasowa i fotowoltaiczna itp.
 • Budowy/modernizacji nieruchomości komercyjnych – centra handlowo-biurowe, parki handlowe, hotele, centra logistyczne itp.

Kredyt Kupującego – czy jest finansowanie dłużne bankowe…
Jest to kredyt bankowy oferowany bezpośrednio zagranicznemu Inwestorowi (zwykle SPV – Special Purpose Vehicle) lub Zagranicznemu Bankowi w celu sfinansowania indywidualnego kontraktu eksportowego. Linia kredytowa kupującego to bardzo wygodny sposób na sfinansowanie transakcji eksport/import. Umożliwia on eksporterom otrzymanie płatności za dostarczone towary i wykonane usługi natychmiast po przedstawieniu dokumentów bankowi finansującemu, potwierdzających całkowite lub częściowe wykonanie kontraktu. Z drugiej strony umożliwia importerom (inwestorom) uzyskanie po konkurencyjnych cenach, długoterminowego finansowania (do 10-14 lat spłaty w zależności od charakteru inwestycji) swoich potrzeb kapitałowych.

Polisy ubezpieczeniowej KUKE SA jako niezbędny element transakcji…

Całkowita wartość kredytu (kapitał wraz z odsetkami) jest ubezpieczona przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE SA) – Grupa PFR SA, która jest chroniona przez Skarb Państwa. Mając ją jako zabezpieczenie, banki mogą zastosować ryzyko zerowej wagi i zmniejszyć podstawę tworzenia rezerw celowych na daną umowę nawet do 100% sumy ubezpieczenia. To z kolei sprzyja zaciąganiu przez bank zadłużenia zagranicznego inwestora przy bardzo konkurencyjnych cenach. Polisy KUKE mają wspierać eksport polskich towarów i usług, dlatego zaangażowanie polskiego generalnego wykonawcy jest obowiązkowe.

Gdzie doradzamy…

Doradcy EKSI Finance konsultowali projekty typu „project finance” przekraczające 700 mln EUR. Większość z nich była prowadzona w ramach programu finansowania „Buyer’s Credit” i obejmowała tereny m.in. Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Węgier i Tajlandii, Kazachstanu, Mongolii, Turcji, Gruzji, Mołdawii, Grecji oraz Ghany.

Zakres usług

Co oferują nasi doradcy…

  • Kompleksowe usługi doradcze, dzięki którym Twoja firma wejdzie na pożądany rynek zagraniczny w formie biznesowej i prawnej najlepiej dopasowanej do charakteru inwestycji, profilu firmy oraz jej celów i ograniczeń finansowych.
  • Dopasowanie biznesowe. EKSI Finance i nasi lokalni partnerzy w poszczególnych krajach prowadzą stały przegląd i zbieranie danych na temat rynków, którymi szczególnie interesują się nasi klienci. Dzięki temu zawsze jesteśmy gotowi wskazać dostępne oferty i możliwości dopasowane do ich oczekiwań.
  • Organizacja finansowania inwestycji. EKSI Finance po wejściu klientów na nowy rynek eksportowy nie przestaje ich wspierać pod względem prawnym i biznesowym, pomagając zarówno w fazie organizacji finansowania projektu, jak i praktycznej realizacji zawartych kontraktów.
  • Codzienne wsparcie i rozwiązywanie problemów realizacji kontraktów eksportowych. Zrozumienie złożoności transakcji międzynarodowych EKSI Finance nie ogranicza się do ww. usług, Doradcy na co dzień współpracują z klientami w celu identyfikacji i rozwiązywania innych bieżących problemów, z którymi borykają się firmy podczas realizacji kontraktów eksportowych.

Organizacja i realizacja kontraktów eksportowych – zakres usług

W ramach prowadzonej przez EKSI Finance działalności doradczej w obszarze export finance oferujemy:

  • Strukturyzację prawnych i biznesowych aspektów projektu.
  • Przygotowanie najlepiej dopasowanego do potrzeb inwestycji i klienta schematu finansowania projektu.
  • Doradztwo w zakresie kontraktowych aspektów organizacji finansowania projektów transgranicznych.
  • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla banków/firm ubezpieczeniowych.
  • Wsparcie eksportera i Inwestora w negocjacjach z instytucjami finansującymi i ubezpieczeniowymi.
  • Nadzór nad przygotowaniem i negocjowaniem dokumentacji kredytowej i ubezpieczeniowej.

Export Finance – korzyści

Czym się charakteryzuje tego typu finansowanie…

  • kredyt celowy transgraniczny oferowany jest przez wybrane polskie i zagraniczne banki w celu sfinansowania indywidualnego kontraktu eksportowego na projekt inwestycyjny lub dostawę towarów z Polski.
  • kredyt udzielany jest bezpośrednio inwestorowi lub bankowi inwestora przez bank krajowy lub zagraniczny i powinien być spłacany w równych ratach płatnych nie później niż co pół roku.
  • łączna wartość kredytu (kapitał wraz z odsetkami) jest ubezpieczona przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), która jest chroniona przez Skarb Państwa.
  • banki mogą zastosować ryzyko zerowej wagi i zmniejszyć podstawę tworzenia rezerw celowych na daną umowę nawet do 100% sumy ubezpieczenia – to z kolei wspomaga banki przy ocenie ryzyka finansowania podmiotów na rynkach zagranicznych wciąż przy bardzo konkurencyjnych oprocentowaniu.

Jakie korzyści wynikają z tego typu finansowania dla Inwestorów zagranicznych.

 

  • Dostęp do środków zagranicznych po niższych kosztach, ponieważ oprocentowanie jest powiązane ze stawkami LIBOR. Niższe marże i ceny dzięki wsparciu Skarbu Państwa (ubezpieczenie KUKE).
  • Możliwość ustalenia stałych stóp procentowych. Dostęp do finansowania wielowalutowego.
  • Możliwość finansowania kontraktu eksportowego/importowego z okresem spłaty kredytu do 10-14 lat.
  • Polisa ubezpieczeniowa KUKE stanowi zabezpieczenie uprawniające banki do obniżenia podstawy tworzenia rezerw celowych na daną umowę do 100% sumy ubezpieczenia.
  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje praktycznie większość krajów na całym świecie, zgodnie z obowiązującą polityką dotyczącą oficjalnie wspieranych ubezpieczeń eksportowych.
  • Ubezpieczeniu podlega ryzyko biznesowe i polityczne braku płatności.
  • Warunki ubezpieczenia spełniają międzynarodowe standardy określone przez OECD i Unię Europejską.

Podstawowe schematy finansowania eksportowego

Buyer’s Credit – transakcja Bank to Bank
Pierwszym rodzajem produktu kredytowego w ramach export finance jest pożyczka udzielona bezpośrednio bankowi zagranicznemu (Bank Inwestora) przez bank polski i ponownie udzielona przez bank zagraniczny inwestorowi. Jest to szczególnie polecane w przypadku każdego projektu o wartości poniżej 5-8 mln EUR, ponieważ obniża koszty transakcji (wszystkie zabezpieczenia są negocjowane i udzielane tylko bankowi zagranicznemu, nie są też wymagani wszyscy doradcy prawni, techniczni i ubezpieczeniowi dla polskiego banku kredytującego) i jest znacznie mniej czasochłonne. Dodatkowym plusem jest to, że można sfinansować do 85% wartości kontraktu, a więc wystarczy tylko 15% zaliczki/kapitału. Spłata: do 10 lat (dla projektów energetycznych do 14 lat) raty półroczne (lub kwartalne) rozpoczynające się najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu inwestycji. Uproszczony schemat transakcji poniżej:

Buyer’s Credit – finansowanie bezpośrednie
Drugim rodzajem produktu kredytowego w ramach export finance jest pożyczka udzielona bezpośrednio inwestorowi zagranicznemu przez bank polski. Jest to szczególnie polecane w przypadku projektów dużych (powyżej 5-8 mln EUR), koszty transakcji są znacznie wyższe i jest ona znacznie bardziej czasochłonna, jednak umożliwia pomniejszenie kosztów finansowania projektu poprzez wyeliminowanie banku pośredniczącego. Struktura finansowania transakcji to min. 30% equity (30/70) Spłata: do 10 lat (dla projektów energetycznych do 14 lat), raty półroczne (lub kwartalne) rozpoczynające się najpóźniej 6 miesięcy po zrealizowaniu wszystkich dostaw/robot w ramach Kontraktu uproszczony schemat transakcji poniżej:

Zaufali nam: