601 754 472 | 601 808 824 biuro@eksi.pl

Energetyka

Eksperci EKSI Finance uczestniczą w transformacji polskiego sektora energetycznego już od lat dziewięćdziesiątych XX w., biorąc udział zarówno w procesach prywatyzacyjnych (energetyka zawodowa i energetyka cieplna), jak również reorganizacyjnych i konsolidacyjnych (tworzenie i konsolidacja grup energetycznych). Pomagaliśmy tworzyć strategie dla poszczególnych obszarów i analizować projekty inwestycyjne. Uczestniczyliśmy w tworzeniu rynku tzw. Zielonej Energii i w licznych projektach związanych z OZE. Mamy doświadczenie w pracy zarówno dla dużych koncernów i holdingów energetycznych, jak i pomniejszych wytwórców i inwestorów sektora OZE i energetyki cieplnej.

Trzecia dekada XXI w. stawia przed polskim sektorem energetycznym nowe wyzwania. Postępująca dekapitalizacja majątku wytwórczego (energia elektryczna i cieplna) oraz przesyłowego, nowe wymogi środowiskowe, a przede wszystkim unijna strategia pn. Europejski Zielony Ład (European Green Deal) są kluczowymi elementami wpływającymi na rzeczywistość polskiej energetyki.

Wykorzystując ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży wspieramy naszych klientów w szerokim zakresie prac doradczych począwszy od wsparcia procesów inwestycyjnych, przez reorganizację grup kapitałowych, po pomoc w budowie strategii dalszego rozwoju w kontekście zmieniających się uwarunkowań otoczenia.

Duża część naszej aktywności związana jest obecnie z sektorem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), tym bardziej, że rosnące wymogi środowiskowe (przepisy prawa oraz koszty emisji CO2) w sposób naturalny wpływają na przesunięcie ciężaru zainteresowań naszych Klientów w kierunku „zielonych” technologii i sposobów wytwarzania energii uznawanych za OZE.