601 754 472 | 601 808 824 biuro@eksi.pl

Finansowanie INWESTYCJI

Sebastian Panzegrau

Sebastian Panzegrau

Opiekun produktu

Tel. +48 504 079 906
E-mail: sebastian.panzegrau@eksi.pl

Oferujemy pomoc w pozyskaniu źródeł finansowania dla nowych inwestycji. Nasza oferta obejmuje wszystkie kluczowe zagadnienia z zakresu modelowania i budowy struktury finansowania projektów inwestycyjnych.

W przypadku finansowania bankowego zapewniamy doradztwo w zakresie poszukiwania optymalnej oferty finansowania, a także wsparcie na wszystkich etapach współpracy z instytucjami finansowymi.

Posiadamy także wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi inwestycji zagranicznych. Do chwili obecnej przeprowadziliśmy kilkanaście procesów pozyskania kapitału ubezpieczonego przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych dla projektów realizowanych na terenie Europy i Azji – link.

Ponadto dzięki wieloletniej obecności na rynku doradczym wspieramy naszych Klientów w poszukiwaniu potencjalnych partnerów w zakresie finansowania i prowadzenia inwestycji (fundusze i partnerzy prywatni).

Pozyskiwanie finansowania dłużnego

Zdolność przedsiębiorstwa do rozwoju jest determinowana przez jego działalność operacyjną oraz warunki do pozyskania stabilnego kapitału zewnętrznego. Bank jako dostarczyciel takiego kapitału często jest pożądanym partnerem w prowadzeniu wieloletnich projektów inwestycyjnych.

Sprawna współpraca z tak dużym i niejednokrotnie mało elastycznym podmiotem, przy jednoczesnym utrzymaniu zakładanego harmonogramu inwestycji, nakłada na przedsiębiorcę liczne wymogi, nie tylko o charakterze formalnym, ale także biznesowym. Najdrobniejsze niedopatrzenie może skutkować wstrzymaniem całej procedury kredytowej na okres nawet kilku tygodni. Dlatego niezwykle istotne jest nie tylko przygotowanie dokumentacji, ale również jej organizacja i wewnętrzna weryfikacja. Pozwala to na maksymalne skrócenie czasu niezbędnego instytucji finansowej do podjęcia decyzji kredytowej.

W przypadku poszukiwania przez przedsiębiorców zewnętrznego finansowania bankowego oferujemy doradztwo w zakresie:
poszukiwania optymalnej oferty kredytowej;

    • opracowania pełnej dokumentacji projektowej (biznesplan, analiza i projekcje przedsięwzięcia) dotyczącej pozyskania kapitału;
    • negocjacji oraz oceny przedstawionych ofert pod kątem bezpieczeństwa i opłacalności planowanej inwestycji (warunki i wymagane zabezpieczenia);
    • bieżącego nadzoru nad inwestycją z punktu widzenia obowiązków nakładanych w ramach umowy kredytu inwestycyjnego.

Fundusze prywatne / venture capital

Pomysły na nowe inwestycje często wykraczają poza ramy bieżącej działalności, zarówno w zakresie rynków i produktów, których dotyczą, jak również skali działalności. Pozyskanie kapitału dłużnego na tego typu projekty wiąże się ze skomplikowanymi procedurami. W takich przypadkach powodzenie przedsięwzięcia inwestycyjnego jest pochodną możliwości aranżacji kapitału prywatnego, który w zamian za udział w kontroli i przyszłych zyskach zapewni stabilne finansowanie projektu, zarówno na etapie inwestycji, jak również w czasie dochodzenia do pełnej sprawności operacyjnej przedsięwzięcia.

Zaufali nam: