601 754 472 | 601 808 824 biuro@eksi.pl

Władze spółki

Waldemar Przybyła

Waldemar Przybyła

Prezes Zarządu, Wspólnik EKSI Finance Sp. z o.o.

 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Zarządzanie i Marketing w zakresie Ekonomiki Przemysłu i Polityki Przemysłowej, specjalizacja – Inwestycje Kapitałowe. Studia ukończył w roku 1994.
W latach 1997-2005 certyfikowany doradca ds. zarządzania (CMC).

Od 1991 roku pracujący w branży doradczej. W latach 1991-1993 współpracujący z firmą W.Frąckowiak i Wspólnicy (F5 Consulting) z Poznania. Współtwórca i współwłaściciel spółki doradczej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z Poznania (notowanej na GPW), w latach 1993-2006 konsultant, Dyrektor odpowiedzialny za funkcjonowanie i rozwój obszaru doradztwa finansowego i biznesowego, w latach 2001-2005 Wiceprezes Zarządu Spółki, w latach 2005-2006 Prokurent. Wykładowca na wielu konferencjach i sympozjach.

Od 2007 r. Prezes Zarządu EKSI Consulting Sp. z o.o.(aktualnie Eksi Finance Sp. Z o.o.).

Ekspert w dziedzinie wycen, fuzji i przejęć oraz doradztwa w transakcjach kupna/sprzedaży i prywatyzacji podmiotów.

Doradca Ministra Skarbu Państwa, Ministra Zdrowia oraz przedstawicieli samorządów w licznych projektach kapitałowych i restrukturyzacyjnych.

Doradca Zarządów wielu spółek w obszarze konsultingu finansowego i rynku kapitałowego. Autor i współautor ponad 300 ekspertyz, opinii i analiz dotyczących problematyki finansowej dla firm z szeregu branż, w tym szczególnie branży energetycznej, przemysłu oraz transportu i komunikacji.

Specjalizuje się w finansowaniu i prowadzeniu dużych projektów inwestycyjnych, export finance oraz transakcjach kapitałowych.

Marek Machnicki

Marek Machnicki

Wiceprezes Zarządu, Wspólnik EKSI Consulting Sp. z o.o.

 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Kierunek Stosunki Międzynarodowe oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Strategicznego i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studia ukończył w 1999 roku.

Od 1997 roku pracuje w branży doradztwa finansowego.
W latach 1997-1999 pracował w Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX S.A. na stanowisku doradcy Zarządu Spółki w procesie wprowadzenia akcji Spółki na CETO S.A. oraz GPW w Warszawie S.A.

Od 1999 do 2006 roku związany ze spółką konsultingową Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. W latach 1999-2001 jako konsultant, 2001-2005 – Wicedyrektor Departamentu Fuzji i Przejęć, od połowy 2005 roku Dyrektor Departamentu Doradztwa Finansowego.

Od 2007 roku Wiceprezes EKSI Consulting Sp. z o.o. (obecnie Eksi Finance Sp. Z o.o.). Podczas pracy zawodowej kierował i brał udział w wielu projektach z zakresu doradztwa finansowego.

Odpowiedzialny za procesy fuzji i przejęć na polskim rynku, na zlecenie inwestorów polskich i zagranicznych, w tym badań typu „due diligence”, wycen oraz negocjacji.

Ponadto odpowiedzialny za procesy pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw (IPO, kredyty inwestycyjne, fundusze unijne).

Kierował oraz uczestniczył w kilkudziesięciu projektach doradczych w wyżej wymienionym zakresie dla wielu polskich i zagranicznych firm, a także dla Ministerstwa Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Specjalizuje się w problematyce transformacji przedsiębiorstw, procesach fuzji i przejęć, budowania strategii przedsiębiorstw oraz wsparcia jednostek samorządów lokalnych.