601 754 472 | 601 808 824 biuro@eksi.pl

VALUATIONS

Marek Machnicki

Marek Machnicki

Product maintainer

Mobile +48 601 808 824
E-mail: marek.machnicki@eksi.pl

Wyceny przedsiębiorstw oraz poszczególnych składników majątku.
Wartość biznesu jest uniwersalną kategorią oceny przedsiębiorstw, skuteczności i efektywności ich działania oraz stopnia realizowania postawionych celów. Dlatego też kluczowym elementem staje się jej precyzyjny pomiar, który w wymiarze konsultingowym oznacza przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstwa (kilku przedsiębiorstw, jego części, etc.). Taka wycena jest jedną z najczęściej zlecanych nam usług, którą wykorzystuje się do:

  • przeprowadzenia transakcji zbycia lub zakupu akcji/udziałów;
  • pozyskania finansowania dla nowych przedsięwzięć biznesowych;
  • przekształceń kapitałowych (połączenia i podziały);
  • weryfikacji (również okresowej) wartości posiadanych przez właściciela/inwestora aktywów;
  • prowadzenia usług atestacyjnych.

Bazując na naszej wiedzy i licznych doświadczeniach, możemy zaproponować wycenę wszystkimi metodami uznanymi przez instytucje finansowe i inwestorów, w tym:

  •  wycena metodą dochodową (zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, APV, opcjami rzeczywistymi);
  • wycena metodą majątkową (skorygowanych aktywów netto, likwidacyjna, odtworzeniowa);
  • wycena metodą porównawczą (porównań wskaźników i transakcji rynkowych).

Poza wyceną spółek / przedsiębiorstw jako całości, świadczymy również usługi wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz poszczególnych składników jego aktywów i pasywów, w tym wartości niematerialnych i prawnych.

Support for local government units.

Local government administration units have to deal with problems related to both the implementation of their own tasks and the skilful management of public property. On the one hand, satisfying the essential needs of local communities should take place at the highest possible level, on the other hand, the local government cannot expose itself to the accusation of mismanagement, especially taking into account the limited budget it manages. Such tasks are often difficult to reconcile with each other, even despite the number of instruments at the disposal of local government units.

Working for many years on various projects implemented together with local governments, we had the opportunity to learn about the specificity of expectations placed on these entities. We use the experience gained in this way to support local administrative units. Services offered in this segment, in addition to those mentioned elsewhere, include, among others such activities as:

  • building area and general strategies,
  • developing a concept for the functioning of separate areas and units,
  • support in the preparation of long-term plans, including investment plans,
  • support in obtaining aid funds and optimizing the sources of financing the unit,
  • consulting in the area of ​​corporate governance,
  • verification of the entity’s activities in terms of permitted public support (the so-called “private investor test”, “private creditor test”) and others.

Certification services and business expertise.

We invite you to use our many years of experience in formulating all kinds of business expert opinions that are able to provide information, help make a difficult decision and confirm whether the decisions made were the best possible. As part of the services we offer, we carry out, among others:

  • ex ante and ex post analyses of business decisions (including the calculation of financial effects in the form of financial models);
  • fairness opinions for equity transactions;
  • tests for impairment of assets in accordance with IAS 36;
  • opinions examining the correctness of conducted business activities;
  • opinions / expertise in the area of ​​process consulting;
  • permanent consulting for companies in the field of business consulting, including estimating lost profits, verifying costs, opinions as part of ownership disputes, etc.

They trusted us: