Łączenia i podziały (restrukturyzacja kapitałowa)

Jedną z dominujących cech gospodarki wolnorynkowej jest konieczność dokonywania ciągłych zmian. Dostosowanie się do aktualnej sytuacji otoczenia w wymiarze kapitałowym często przybiera postać fundamentalnych zmian w zakresie prowadzonego biznesu, których wyrazem są połączenia lub podziały przedsiębiorstw.

W ramach kompleksowego wsparcia tych procesów oferujemy doradztwo w zakresie:
  • opracowania wielowymiarowej koncepcji biznesowej (finansowej, prawnej i podatkowej) definiującej i uzasadniającej optymalne działania i pożądany stan docelowy;
  • przeprowadzenia stosownych analiz cząstkowych, wycen przedsiębiorstw spółek i/lub ich zorganizowanych części, przy wykorzystaniu optymalnie dobranych metod wyceny;
  • koordynacji i nadzoru nad formalnym przeprowadzeniem całego procesu („od pomysłu do rejestracji”).
Przeprowadziliśmy kilkanaście procesów restrukturyzacji kapitałowej dla spółek z wielu branż różniących się specyfiką i skalą działalności, co czyni z nas wiarygodnych specjalistów w tym zakresie.

Przykładowe realizacje:

Połączenie spółek dystrybucyjnych w jednym z polskich koncernów energetycznych.      Podział spółki - centrum obsługi klienta - w dużej grupie kapitałowej.
W ramach projektu przeprowadziliśmy wieloaspektową analizę łączonych podmiotów w oparciu o minimalizację ryzyka procesu oraz jego optymalizację.
Doradzaliśmy w przygotowaniu parametrów transakcji oraz przeprowadziliśmy usługę atestacyjną, polegającą na sprawdzeniu poprawności doboru metod wyceny pn. „Raport z uzgodnionych procedur”.
    W ramach projektu przygotowaliśmy dokumentację, określającą parametry finansowe podziału oraz ekonomiczne części dokumentacji formalnej, wymaganej w postępowaniu przed sądem rejestrowym. Dodatkowo sporządziliśmy biznesplan struktury po wydzieleniu.
db
Opiekun produktuWojciech GóreckiWspólnik EKSI Consulting Sp. z o.o.
tel: +48 604 09 32 72e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalizacja w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstw. Studia ukończył w 2003 roku. Ponadto absolwent studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

W latach 2003-2006 współpracował z firmą Doradztwo Gospodarcze DGA SA. Pełnił obowiązki starszego konsultanta w Departamencie Doradztwa Finansowego. Od 2007 roku Wspólnik EKSI Consulting Sp. z o.o.

Doświadczenie zawodowe skupia się wokół problematyki opłacalności i finansowania inwestycji oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Uczestniczył i kierował wieloma projektami z szeroko rozumianego zakresu doradztwa finansowego, w tym: analizami podmiotów typu due diligence, wycenami przedsiębiorstw, również w powiązaniu z koncepcjami transakcji kapitałowych. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz i raportów analitycznych, w tym głównie w obszarze sektora biopaliwowego i energetycznego.

Prowadził szkolenia i wykłady w zakresie metodyki sporządzania studiów wykonalności inwestycji, wycen przedsiębiorstw oraz analiz strategicznych.

Specjalizuje się w obszarze fuzji i przejęć, usługach atestacyjnych oraz analizach opłacalności inwestycji.