Strategia przedsiębiorstwa

Rolą strategii jest uporządkowanie wszelkich działań i realizowanych projektów zgodnie z wytyczonym celem, a następnie zorganizowanie ich z zachowaniem hierarchii ważności. Dobrze przygotowana strategia to stabilny fundament dla długoterminowego powodzenia biznesu.

Strategię dla naszych klientów opracowujemy na bazie wspólne przygotowanej wcześniej analizy strategicznej przedsiebiorstwa:
  • sformułowanie wizji przedsiębiorstwa oraz ustalenie nadrzędnego celu jego dalszego funkcjonowania;
  • wypracowanie misji w ujęciu marketingowym na potrzeby wewnętrzne organizacji oraz na potrzeby komunikacji z rynkiem;
  • określenie strategicznych kierunków rozwoju organizacji wraz z docelowym modelem biznesowym;
  • sformułowanie celów cząstkowych i projektów strategicznych – na bazie zidentyfikowanych Kluczowych Czynników Sukcesu;
  • budowa systemu kontroli oraz oceny tempa i skuteczności wdrażania strategii;
  • przygotowanie planu finansowego wdrożenia strategii wraz z analizą wrażliwości i oceną wpływu poszczególnych ryzyk na szanse rozwoju organizacji.
Wiedząc, że wdrożenie jakiegokolwiek planu jest o wiele trudniejsze od jego przygotowania, proponujemy naszym klientom czynny udział i pomoc w przekształcaniu planów w działania, nadzorowaniu ich realizacji oraz aktualizacji.

Przykładowe realizacje:

Strategia rozwoju grupy kapitałowej z branży zbrojeniowej.      Strategia rozwoju obszaru zielonej energii w jednym z koncernów energetycznych.
Opracowana strategia uwzględnia daleko idącą specyfikę branży oraz fakt funkcjonowania w złożonej grupie przedsiębiorstw. Przyjęte w ramach strategii cele, kierunki rozwoju i projekty strategiczne odpowiadają zidentyfikowanym tendencjom rynkowym i potrzebom kluczowych klientów.     W ramach projektu przygotowaliśmy  wielowymiarową strategię rozwoju, obejmującą szereg projektów stricte rozwojowych jak i porządkujących organizację (ujęcie funkcjonalne).
db
Opiekun produktuMarek MachnickiWiceprezes Zarządu, Wspólnik EKSI Consulting Sp. z o.o.
tel: +48 61 640 37 73e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Kierunek Stosunki Międzynarodowe oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Strategicznego i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studia ukończył w 1999 roku. Od 1997 roku pracuje w branży doradztwa finansowego.

W latach 1997-1999 pracował w Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX S.A. na stanowisku doradcy Zarządu Spółki w procesie wprowadzenia akcji Spółki na CETO S.A. oraz GPW w Warszawie S.A. Od 1999 do 2006 roku związany ze spółką konsultingową Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. W latach 1999-2001 jako konsultant, 2001-2005 – Wicedyrektor Departamentu Fuzji i Przejęć, od połowy 2005 roku Dyrektor Departamentu Doradztwa Finansowego. Od 2007 roku Wiceprezes EKSI Consulting Sp. z o.o.

Podczas pracy zawodowej kierował i brał udział w wielu projektach z zakresu doradztwa finansowego. Odpowiedzialny za procesy fuzji i przejęć na polskim rynku, na zlecenie inwestorów polskich i zagranicznych, w tym badań typu „due diligence”, wycen oraz negocjacji. Ponadto odpowiedzialny za procesy pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw (IPO, kredyty inwestycyjne, fundusze unijne). Kierował oraz uczestniczył w kilkudziesięciu projektach doradczych w wyżej wymienionym zakresie dla wielu polskich i zagranicznych firm, a także dla Ministerstwa Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Specjalizuje się w problematyce transformacji przedsiębiorstw, prywatyzacji, budowania strategii przedsiębiorstw oraz wsparcia jednostek samorządów lokalnych.