Analiza strategiczna

Analiza strategiczna jest elementem świadomego kształtowania organizacji. Przeprowadzenie rzetelnej analizy strategicznej przedsiębiorstwa pozwala na podejmowanie trafnych, z punktu widzenia długookresowego powodzenia działalności, decyzji. Organizacja działająca bez ustrukturalizowanej wiedzy o swoim wnętrzu i otoczeniu może być skuteczna, często nawet przez dłuższy okres. Najczęściej koniec dobrej passy wyznacza jedna lub kilka zmian, które nie zostały przewidziane, nie zostały odpowiednio wcześnie zauważone i pozostały bez reakcji, kiedy przedsiębiorstwo posiadało jeszcze zasoby niezbędne do samodzielnego przeciwdziałania. 

Nasze działania w zakresie analizy strategicznej przedsiębiorstw obejmują:
  • analizę makrootoczenia, np. przy wykorzystaniu metodologii PEST(EL);
  • analizę mikrootoczenia, np. w oparciu o analizę 5 sił Portera;
  • analizę wnętrza wg obszarów biznesowych (np. w układzie funkcjonalnym);
  • analizę o charakterze podsumowującym, np. SWOT;
  • dla określenia pozycji strategicznej: analizę portfelowa (macierz BCG) z uwzględnieniem analizy cyklu życia produktów, macierz McKinseya (ocena atrakcyjności sektora i pozycji konkurencyjnej), czy analizę SPACE.
Decydując się na współpracę z nami, wybierają Państwo doświadczony zespół specjalistów, którzy wspólnie z Państwem przygotują ten podstawowy, z punktu widzenia podejmowania długoterminowych decyzji, dokument. Efektem naszych prac będzie wiedza oraz narzędzia niezbędne do świadomego kształtowania organizacji.

Analiza strategiczna ze względu na swój pierwotny w stosunku do strategii charakter rzadko występuje jako projekt samodzielny. Służy bowiem przede wszystkim jako narzędzie dostarczające informacji i wniosków niezbędnych do budowy strategii przedsiębiorstwa lub jej elementów np. modelu biznesowego.
db
Opiekun produktuWojciech GóreckiWspólnik EKSI Consulting Sp. z o.o.
tel: +48 604 09 32 72e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalizacja w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstw. Studia ukończył w 2003 roku. Ponadto absolwent studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

W latach 2003-2006 współpracował z firmą Doradztwo Gospodarcze DGA SA. Pełnił obowiązki starszego konsultanta w Departamencie Doradztwa Finansowego. Od 2007 roku Wspólnik EKSI Consulting Sp. z o.o.

Doświadczenie zawodowe skupia się wokół problematyki opłacalności i finansowania inwestycji oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Uczestniczył i kierował wieloma projektami z szeroko rozumianego zakresu doradztwa finansowego, w tym: analizami podmiotów typu due diligence, wycenami przedsiębiorstw, również w powiązaniu z koncepcjami transakcji kapitałowych. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz i raportów analitycznych, w tym głównie w obszarze sektora biopaliwowego i energetycznego.

Prowadził szkolenia i wykłady w zakresie metodyki sporządzania studiów wykonalności inwestycji, wycen przedsiębiorstw oraz analiz strategicznych.

Specjalizuje się w obszarze fuzji i przejęć, usługach atestacyjnych oraz analizach opłacalności inwestycji.