Analiza wykonalności i opłacalności inwestycji

Podjęcie właściwej decyzji inwestycyjnej jest możliwe tylko w przypadku rzetelnej i profesjonalnie przygotowanej analizy. Dlatego też tak ważne jest, by zlecać opracowanie niezbędnych dokumentów sprawdzonym i doświadczonym specjalistom.

Studium Wykonalności jest bardzo ważnym dokumentem opracowywanym w fazie przedinwestycyjnej projektu, który obejmuje wszelkie aspekty rynkowe, techniczne, finansowo-ekonomiczne oraz środowiskowe. Dokument, przygotowany w sposób rzetelny i kompletny, powinien zawierać takie elementy jak:
Do podjęcia dobrej decyzji inwestycyjnej niezbędne jest również określenie opłacalności i efektywności danego projektu. Przygotowana przez nas analiza opłacalności uwzględnia wszelkie wydatki związane z realizacją projektu oraz spodziewane wpływy przez niego generowane. Efektywność inwestycji mierzona jest przez takie wskaźniki jak stopa zwrotu, BEP, NPV i IRR, a następnie ich wartości konfrontuje się z oczekiwaniami inwestora.

Przykładowe realizacje:

Przygotowanie Studium Wykonalności, weryfikacja i opłacalność inwestycji przedsiębiorstwa z branży usługowej.      Weryfikacja wykonalności i opłacalności projektu inwestycyjnego typu „green field”, w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Na zlecenie klienta z branży usługowej przygotowaliśmy Studium Wykonalności dotyczące opłacalności inwestycji w nowy punkt usługowy. Dokument ten został również wykorzystany w procesie pozyskiwania finansowania bankowego na realizację niniejszej inwestycji.     Na zlecenie inwestorów prywatnych, na potrzeby budowanego zakładu przetwórczego, przygotowaliśmy analizę wykonalności i opłacalności dla nowej inwestycji w źródło tzw. „zielonej” energii.
db
Opiekun produktuWojciech GóreckiWspólnik EKSI Consulting Sp. z o.o.
tel: +48 604 09 32 72e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalizacja w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstw. Studia ukończył w 2003 roku. Ponadto absolwent studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

W latach 2003-2006 współpracował z firmą Doradztwo Gospodarcze DGA SA. Pełnił obowiązki starszego konsultanta w Departamencie Doradztwa Finansowego. Od 2007 roku Wspólnik EKSI Consulting Sp. z o.o.

Doświadczenie zawodowe skupia się wokół problematyki opłacalności i finansowania inwestycji oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Uczestniczył i kierował wieloma projektami z szeroko rozumianego zakresu doradztwa finansowego, w tym: analizami podmiotów typu due diligence, wycenami przedsiębiorstw, również w powiązaniu z koncepcjami transakcji kapitałowych. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz i raportów analitycznych, w tym głównie w obszarze sektora biopaliwowego i energetycznego.

Prowadził szkolenia i wykłady w zakresie metodyki sporządzania studiów wykonalności inwestycji, wycen przedsiębiorstw oraz analiz strategicznych.

Specjalizuje się w obszarze fuzji i przejęć, usługach atestacyjnych oraz analizach opłacalności inwestycji.