Innowacje

Transformacja ustrojowa zapoczątkowana w Polsce w 1989 roku rozpoczęła długotrwały i pełen przeszkód proces gruntownej przebudowy polskiej gospodarki. Po ponad dwudziestu latach możemy stwierdzić, że reguły gospodarki wolnorynkowej zagościły w Polsce na dobre ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Obok niewątpliwych korzyści, które przyniosły trudne lata zmian pojawiły się również nowe wyzwania i nowe zagrożenia. Wiele spośród wyzwań przed którymi stają dzisiejsi przedsiębiorcy wiąże się z jednym hasłem: KONKURENCYJNOŚĆ. To właśnie bycie konkurencyjnym jest podstawą egzystencji i rozwoju współczesnego biznesu. Co więcej, ze względu na bardzo dynamiczne otoczenie ekonomiczne czy technologiczne konkurencyjność przestała być cechą trwałą. To powoduje, że kluczowym jest dążenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej jako warunku sine qua non sukcesu rynkowego.

W zależności od obszaru i modelu funkcjonowania przewaga konkurencyjna może być budowana na wielu polach: organizacyjnym, finansowym, technicznym czy technologicznym. Niezależnie jednak od tego gdzie szukamy źródeł przewagi jednym z najistotniejszych nośników ukrytych w procesach ciągłych zmian doskonalących przedsiębiorstwa i ich produkty jest INNOWACJA. To ona powoduje, że np. w wymiarze materialnym mogą powstawać nowe produkty o lepszych cechach funkcjonalnych dla klientów czy niższych kosztach produkcji. W wymiarze niematerialnym innowacją może być nowy sposób organizacji części lub całości przedsiębiorstwa efektywniej wykorzystujący posiadane zasoby.

Niezależnie od tego w jaki sposób zdefiniujemy innowację czy też, jaki wymiar ona przyjmie, wdrożenie innowacji jest zazwyczaj procesem angażującym znaczne środki finansowe (szczególnie jeśli mówimy np. o nowych technologiach produkcji i/lub nowych produktach) i zaangażowanie członków organizacji. Niesie ze sobą również ryzyko podobne ryzyku ponoszonemu przez wszystkich pionierów w swoich dziedzinach.

EKSI Consulting, mając okazję obserwować i uczestniczyć w wielu procesach dynamicznego rozwoju opartego o innowacje (np. w branży energetycznej czy zbrojeniowej), chętnie podzieli się ze swoimi klientami zdobytym doświadczeniem w zakresie:

Przykłady naszych realizacji:

Analiza opłacalności wdrożenia nowoczesnych technologii produkcji biopaliw.      Pozyskanie środków pomocowych na wdrożenie nowych technologii produkcji kosmetycznej.
Dla jednego z przedsiębiorstw działających w sektorze paliwowym przeprowadziliśmy wielokryterialną ocenę opłacalności inwestycji związanej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii produkcji biopaliw. Niniejsza analiza poza oceną efektywności funkcjonowania nowej technologii obejmowała także weryfikację możliwości pozyskania surowca oraz zbytu produktu końcowego.     Zrealizowaliśmy kompleksowy projekt pozyskania finansowania pomocowego ze środków Unii Europejskiej dla jednego z wiodących polskich przedsiębiorstw produkujących kosmetyki. Projekt obejmował m.in. weryfikację innowacyjnych technologii produkcji.

O nas

  • O nas

    Jesteśmy firmą doradczą, wspierającą polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa w działaniach ukierunkowanych na rozwój, wzrost wartości oraz...

    Czytaj więcej...

Kontakt

Eksi Consulting Sp. z o.o.
Poznań - siedziba spółki:
ul. Sianowska 106
60 - 453 Poznań
 
tel/fax: +48 61 849 94 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.