Usługi atestacyjne i ekspertyzy biznesowe

Zapraszamy do korzystania z naszego wieloletniego doświadczenia w formułowaniu wszelkiego rodzaju ekspertyz biznesowych, które są w stanie dostarczyć informacji, pomóc podjąć trudną decyzję i utwierdzić się w przekonaniu, czy podjęte decyzje były najlepszymi z możliwych. W ramach oferowanych usług przeprowadzamy m.in.:

Przykładowe realizacje:

Test na utratę wartości zgodnie z MSR 36      Raport z uzgodnionych procedur wyceny
Na zlecenie spółki z branży ciepłowniczej przeprowadziliśmy test na utratę wartości aktywów. W ramach projektu zidentyfikowaliśmy centra generowania gotówki, dokonaliśmy stosownego doboru metod oceny wartości i przeprowadziliśmy test weryfikujący wartości bilansowe ośrodków.     W ramach projektu przeprowadziliśmy ocenę poprawności doboru i wykorzystania metod wyceny spółek z branży energetycznej na potrzeby emisji akcji w wyniku podwyższenia kapitału.
db
Opiekun produktuWojciech GóreckiWspólnik EKSI Consulting Sp. z o.o.
tel: +48 604 09 32 72e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalizacja w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstw. Studia ukończył w 2003 roku. Ponadto absolwent studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

W latach 2003-2006 współpracował z firmą Doradztwo Gospodarcze DGA SA. Pełnił obowiązki starszego konsultanta w Departamencie Doradztwa Finansowego. Od 2007 roku Wspólnik EKSI Consulting Sp. z o.o.

Doświadczenie zawodowe skupia się wokół problematyki opłacalności i finansowania inwestycji oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Uczestniczył i kierował wieloma projektami z szeroko rozumianego zakresu doradztwa finansowego, w tym: analizami podmiotów typu due diligence, wycenami przedsiębiorstw, również w powiązaniu z koncepcjami transakcji kapitałowych. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz i raportów analitycznych, w tym głównie w obszarze sektora biopaliwowego i energetycznego.

Prowadził szkolenia i wykłady w zakresie metodyki sporządzania studiów wykonalności inwestycji, wycen przedsiębiorstw oraz analiz strategicznych.

Specjalizuje się w obszarze fuzji i przejęć, usługach atestacyjnych oraz analizach opłacalności inwestycji.