Gospodarka odpadami

EKSI Consulting swoją wiedzę z zakresu nowelizacji Ustawy o odpadach, wdrażającej w życie regulacje unijne, w tym w szczególności Dyrektywę 2008/98/WE określającą pożądaną hierarchię postępowania z odpadami, wykorzystało przy realizacji projektów doradczych dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.

Aktualna sytuacja związana z gospodarką odpadami.
Od początku lat 90 gospodarka odpadami w Polsce funkcjonuje na zasadzie wolnego rynku, co przyczyniło się do powstania tysiąca firm zajmujących się wywozem odpadów. Obecnie działa ok. 3-4 tys. takich przedsiębiorstw, wśród których są zarówno duże, zagraniczne podmioty (Remondis, Sita, Veolia), jak i prywatne bądź komunalne spółki działające lokalnie.

Ze względu na małą opłacalność recyklingu większość odpadów wywożona jest na wysypiska. W 2011 r. 71% odpadów trafiło na wysypiska, a tylko 11% poddano recyklingowi. Dużym problemem jest również nielegalny wywóz odpadów, który szacuje się na 20% - 30%. Przyczynia się do tego fakt, iż niespełna 80% ludności objęta jest systemem zbiorowego odbioru odpadów komunalnych.

Wejście Polski do Unii Europejskiej wymusiło na naszym kraju istotne zmiany w zakresie gospodarki odpadami. Zdeklarowaliśmy, iż ilość odpadów składowanych na wysypiskach ma być nie wyższa niż 35% poziomu z 1995 r., a recykling ma objąć 55% odpadów ogółem. Dodatkowo liczba składowisk z ok. 500 ma zmniejszyć się do 200 obiektów. Osiągnięcie wspomnianych założeń wymaga wprowadzenia istotnych zmian w gospodarce odpadami, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 r.
zaj1
Źródło: Rynek zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce, Deloitte

Perspektywa zmian

Nowe regulacje prawne mają na celu utworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, którym objęci zostaną wszyscy mieszkańcy oraz fakultatywnie zlokalizowane w jej granicach przedsiębiorstwa. Od 1 lipca 2013 r. to na samorządach będzie spoczywać obowiązek stworzenia i zarządzania systemem gospodarowania odpadami ze swojego terenu, których wywóz pokrywać będzie podatek od mieszkańców. Obowiązek ponoszenia tzw. „opłaty śmieciowej” ma wyeliminować nielegalny wywóz odpadów.
zaj2
Źródło: Rynek zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce, Deloitte

Przetargowy system kontraktowania usług odbioru i zagospodarowania odpadów przez samorządy wymusi konsolidację wśród firm działających na tym rynku. Krajowa Izba Gospodarcza szacuje, iż blisko połowa podmiotów zakończy swoją działalność. Istotnym problemem są niezbędne inwestycje związane z działalnością zakładów zagospodarowania odpadami, szczególnie zwiększenie udziału recyklingu z użyciem stosownych instalacji, spalarni czy kompostowni. EKSI Consulting oferuje profesjonalne doradztwo właśnie w tym zakresie.

O nas

  • O nas

    Jesteśmy firmą doradczą, wspierającą polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa w działaniach ukierunkowanych na rozwój, wzrost wartości oraz...

    Czytaj więcej...

Kontakt

Eksi Consulting Sp. z o.o.
Poznań - siedziba spółki:
ul. Sianowska 106
60 - 453 Poznań
 
tel/fax: +48 61 849 94 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.