Fundusze pomocowe

Mamy bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy Unii Europejskiej, środków rządowych oraz innych źródeł finansowania przedsiębiorstw, jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Proces finansowania przeprowadzamy od początku do końca – począwszy od weryfikacji możliwości pozyskania środków pomocowych i wybrania odpowiedniego programu, aż do profesjonalnego rozliczenia uzyskanej dotacji. Z sukcesem pozyskaliśmy i rozliczyliśmy wiele dużych i mniejszych projektów finansowanych ze środków unijnych i innych źródeł wsparcia.