Gazownictwo i paliwa

Ilość zmian i dynamika rozwoju rynku gazu w Polsce stwarza szereg możliwości dla spółki Eksi Consulting Sp. z o.o. Skupiamy ekspertów i konsultantów, którzy w swojej karierze zawodowej uczestniczyli w setkach projektów doradczych, również w obszarze gazownictwa.

Struktura sektora gazowego w Polsce jest w wysokim stopniu zmonopolizowana. Wynika to z dominacji na rynku jednej grupy kapitałowej – PGNiG. Spółka, prowadzi wszystkie rodzaje działalności związanej z gazownictwem, bezpośrednio lub też poprzez spółki zależne, obejmując swoim zasięgiem 98% rynku.

PGNiG SA – lider rynku gazu w Polsce

Poza PGNiG na rynku działa również kilka niezależnych podmiotów zajmujących się wydobyciem, dystrybucją i handlem gazem. Jednak ich znaczenie dla całego rynku jest znikome. Tak więc, w obliczu braku konkurencji, ceny na rynku podlegają taryfikacji i zatwierdzaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W celu dostosowania się do zapisów ustawy Prawo Energetycznie, w 2007 roku Grupa Kapitałowa PGNiG rozdzieliła prawnie i organizacyjnie działalność przesyłową i sprzedażową. W efekcie wyodrębnienia handlowej obsługi klienta, Spółki Gazownictwa zajmują się obecnie techniczną dystrybucją gazu, spełniając rolę Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD). Oddziały Obrotu Gazem stanowią wyodrębnioną strukturę organizacyjną PGNiG, w ramach której funkcjonują 23 Gazownie i ponad 300 Biur Obsługi Klienta na terenie całego kraju.

Funkcję Operatora Sieci Przesyłowej (OSP) pełni firma Gaz-System SA. Jej kluczowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego. Spółka eksploatuje sieć gazociągów przesyłowych o długości ok. 9.853 km, tłocznie gazu i stacje redukcyjno-pomiarowe. W 2011 roku przesył gazu ziemnego za pośrednictwem infrastruktury Spółki wyniósł 15,6 mld m3. Majątek przesyłowy, na którym realizowane były zadania operatorskie, należący do PGNiG, a użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego, przeszedł w posiadanie Gaz-System w 2011 roku, w momencie przekazania ostatniej transzy majątku będącego przedmiotem leasingu. Obecnie całość majątku przesyłowego zarządzanego przez Gaz-System jest własnością operatora, z wyjątkiem polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa Zachodnia, którego właścicielem jest SGT EuRoPol Gaz SA, a Gaz-System pełni część zadań operatorskich, zgodnie z zawartą w 2010 roku umową.

Dynamiczny rozwój i liberalizacja rynku

Rynek gazu w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, czego dowodem są liczne inwestycje. Zaledwie do 2014 roku, GAZ-SYSTEM SA planuje wybudować ponad 1.000 km nowych gazociągów przesyłowych. Aktualny plan inwestycyjny obejmuje okres do 2020 roku. Do głównych obszarów, na których chce się skupić spółka należą m.in.: krajowy system przesyłowy, terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu oraz integracja z europejskim systemem przesyłowym.

Najważniejszymi inwestycjami infrastrukturalnymi w ramach rozwoju krajowego systemu przesyłowego będą gazociągi w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Rozbudowa sieci gazociągów na tych obszarach pozwoli na dostawy gazu ziemnego z różnych kierunków, otworzy możliwości przyłączenia się do systemu oraz stworzy nowe perspektywy biznesowe dla spółki, a polska sieć gazociągów stanie się integralną częścią europejskiej infrastruktury przesyłowej.

Z kolei terminal do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego to największa i najważniejsza inwestycja, która ma poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski. Uznana za inwestycję strategiczną dla naszego kraju, umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską z dowolnego kierunku na świecie. Jest to pierwszy tego typu projekt w całej Europie Środkowo-Wschodniej i regionie Morza Bałtyckiego.

Oprócz licznych inwestycji, polski rynek gazu czekają również duże zmiany związane z procesem liberalizacji sektora, co oznacza administracyjne zmuszenie PGNiG do podzielenia się z konkurencją częścią gazu sprzedawanego w hurcie. Dodatkowo zmiany planowane są również w ustawodawstwie. Polska nowelizuje prawo energetyczne, w tym jego część gazową, dla której przewidziana jest osobna ustawa. Działania te związane są z wymogami trzeciego pakietu energetycznego Unii Europejskiej.

O nas

  • O nas

    Jesteśmy firmą doradczą, wspierającą polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa w działaniach ukierunkowanych na rozwój, wzrost wartości oraz...

    Czytaj więcej...

Kontakt

Eksi Consulting Sp. z o.o.
Poznań - siedziba spółki:
ul. Sianowska 106
60 - 453 Poznań
 
tel/fax: +48 61 849 94 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.