Ciepłownictwo i kogeneracja

Konieczność inwestycji infrastrukturalnych w sektorze ciepła, potrzeba optymalizacji kosztów i poprawy efektywności działania oraz perspektywy prywatyzacyjne w ciepłownictwie stwarzają szereg możliwości dla Eksi Consulting Sp. z o.o. jako firmy doradczej, która posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa inwestycyjnego, transakcyjnego oraz strategicznego.

Obecnie Polska jest uważana za jednego z europejskich liderów w dziedzinie ciepła sieciowego. Około 50% polskich obywateli kupuje energię cieplną od systemowych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Pozostałe zapotrzebowanie na ciepło zaspokajane jest ze źródeł indywidualnych lub małych źródeł lokalnych. Na skutek uwarunkowań historycznych, systemy ciepłownicze powstały w większości polskich miast.

Struktura rynku

Największą siecią ciepłowniczą w Polsce charakteryzuje się Warszawa. Jej długość dochodzi do 1.650 km, co stanowi 8,5% wszystkich sieci cieplnych w Polsce. Warszawa posiada również najwyższy wskaźnik pokrycia zapotrzebowania na ciepło przez system ciepłowniczy, który wynosi 76%.

Produkcja ciepła sieciowego w Polsce opiera się przede wszystkim na węglu kamiennym. Stanowi on najtańszy i najbardziej dostępny surowiec. Jego udział w strukturze paliwowej produkcji ciepła sieciowego przekracza 70%.

Ze względu na ograniczenia techniczne i ekonomiczne, rynki ciepła w Polsce mają charakter lokalny i najczęściej stanowią obszar jednego miasta. Miejski system ciepłowniczy zaopatrywany jest zazwyczaj przez jedno lub maksymalnie kilka dużych źródeł dostarczających ciepło systemowe i obsługiwany przez jednego operatora sieci (istnienie dwóch sieci w tym samym miejscu byłoby ekonomicznie nieuzasadnione). Usługi ciepłownicze świadczone są końcowym odbiorcom, zazwyczaj w oparciu o umowy zawarte z operatorem lokalnej sieci, który kupuje ciepło od wytwórców podłączonych do jego sieci lub wytwarza ją we własnych źródłach. Opisana struktura rynku rodzi potrzebę odgórnego regulowania cen ciepła oraz usług, które są ustalane przez Urząd Regulacji Energetyku (URE). Istotny jest jednak fakt, że regulacje te dotyczą wyłącznie koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych (których łączna zainstalowana lub zamówiona moc cieplna przekracza 5 MW).

Największe przedsiębiorstwa ciepłownicze w Polsce

Zdecydowana większość przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce jest kontrolowana przez jednostki samorządu terytorialnego, z kolei własność publiczna dotyczy wyłącznie systemów ciepłowniczych w mniejszych miastach. W efekcie zachodzących procesów prywatyzacyjnych, niemal wszystkie systemy zlokalizowane w największych polskich aglomeracjach znajdują się pod kontrolą podmiotów prywatnych.

Największym prywatnym właścicielem sieci ciepłowniczych w Polsce jest Dalkia, która działa w ponad czterdziestu miastach w całej Polsce. Posiada ona m.in. największą sieć ciepłowniczą w Warszawie, a także systemy cieplne w Łodzi, czy Poznaniu. Kolejnym dużym podmiotem prywatnym jest Fortum będące właścicielem sieci we Wrocławiu, Częstochowie, Zabrzu, Bytomiu oraz Zgierzu. Największym prywatnym producentem ciepła w Polsce jest EDF, który posiada elektrociepłownie w Gdańsku, Gdyni, Zielonej Górze, Krakowie, Wrocławiu i Toruniu. Spośród największych polskich miast, tylko w Łodzi i Poznaniu sieci ciepłownicze i główne źródła ciepła są własnością tej samej spółki. W pozostałych aglomeracjach własność sieci i źródeł energii cieplnej jest zazwyczaj rozdzielona.

Potrzeba zmian

Majątek przedsiębiorstw ciepłowniczych jest w dużym stopniu zdekapitalizowany. Wskaźnik tego zjawiska w 2010 roku wynosił około 60% i dotyczył zarówno majątku związanego z infrastruktura sieciową, jak i mocami wytwórczymi. Taki stan rzeczy powoduje rosnące straty przesyłowe, a co za tym idzie wzrost kosztów. W celu odwrócenia tego procesu niezbędne są ogromne inwestycje w wymianę istniejących sieci. Dodatkowo zaawansowany wiek istniejących mocy wytwórczych wpływa na niską efektywność produkcji ciepła i wysoki poziom zanieczyszczeń. Oba czynniki są kluczowe i wymuszają potrzebę modernizacji w sektorze.

Drugim istotnym elementem, jaki przedsiębiorstwa ciepłownicze powinny wdrożyć jest poprawa efektywności ich działania, rozumiana jako optymalizacja kosztów. Poprawa efektywności przedsiębiorstw jest obowiązkiem nakładanym na nie przez prawo, jednak najlepsze wyniki w tym obszarze wydają się osiągać przedsiębiorstwa będące własnością podmiotów prywatnych. Blisko połowa polskich przedsiębiorstw ciepłowniczych wciąż pozostaje w rękach sektora publicznego. Spośród 19 podmiotów z dużych miast, aż 13 było prywatyzowanych w latach 2001–2005. W okresie 2006–2011 nie tylko sprywatyzowano zaledwie 6 firm, ale w latach 2008 i 2010 transakcji nie było w ogóle. Eksperci Banku Zachodniego WBK oszacowali wartość atrakcyjnych aktywów ciepłowniczych na 2–3 mld zł.

O nas

  • O nas

    Jesteśmy firmą doradczą, wspierającą polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa w działaniach ukierunkowanych na rozwój, wzrost wartości oraz...

    Czytaj więcej...

Kontakt

Eksi Consulting Sp. z o.o.
Poznań - siedziba spółki:
ul. Sianowska 106
60 - 453 Poznań
 
tel/fax: +48 61 849 94 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.